İş Yönetim Portalı

"Tüm kurumsal süreçlerinizi Pratik Detaylı Entegreli olarak yönetebileceğiniz bir kurumsal portalınız"Personel Yönetimi

Personellerinize ilişkin kurum, işyeri, birim, bölüm, mesai, iş, izin, borç-avans, bordro, zimmet, duyuru gibi birçok süreci kolaylıkla yönetebilirsiniz.

İş Yönetimi

İş süreçlerini en kapsamlı halde en pratik şekilde yönetebilirsiniz. İş hareketleri üzerinden her bir işin aşamalarını takip edebilir, bildirimler alabilirsiniz.

Müşteri Yönetimi

Müşterilerinizi tanımlayabilir, işlerle ilişkilendirebilir müşteri bazlı iş takibi yapabilirsiniz, müşterilerinizi portala dahil edebilir, kendi tasarladığınız formlar üzerinden talepler alabilir, işlemler üzerinden müşterilerinizle yazışabilirsiniz.

Neden İş Yönetim Portalı


Modüller