İŞ YÖNETİMİ

İŞ YÖNETİMİ

İş Yönetim Modülü; Kurum iş süreçlerinin detaylı olarak takip edilebildiği modül dür.

İş Yönetim Modülü bir kurumun, iş akışını sade ve anlaşılır olarak en kolay şekilde yönetebilmesini amaçlamaktadır.

Portal üzerinden işlerinizi, projelerinizi oluşturabilir, görev ataması yapabilir, iş gruplarınızı oluşturabilir ya da departman bazlı iş ataması ve takibini yapabilirsiniz.

İş hareketleriözelliği ile herhangi bir personele atanmış iş yada proje görevinin gerçekleşme aşamalarında yaşanan hareketleri takip edebilirsiniz.

Diğer modüllerle de entegre çalışan İş Yönetim Modülü ile iletilerinizi, hatırlatmalarınızı veya duyurularınızı iş emrine kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.

İş takviminizi günlük, haftalık ya da aylık olarak görüntüleyebilirsiniz.

Yeni İş Oluşturma

 •   Yeni oluşturmak istediğiniz işlerinizi kapsamına yada türüne göre Proje, İş, Proje Görevi ya da Bağılmlı iş olarak oluşturabilirsiniz veya kendi iş türünüze göre daha anlaşılır iş atama türleri oluşturabilirsiniz.
 •   Birden fazla kişiye iş ataması yapabilir, dilerseniz işleriniz ile ilgili farklı birim, bölümlerden oluşan bir iş grubu oluşturabilir, oluşturduğunuz iş gruplarına yöneticiler atayabilirsiniz.
 •   Atadığınız işler ile ilgili gerçekleşme süresince olan iş hareketlerini takip edebilir iş üzerinden işi atadığınız personel veya personeller ile yazışabilirsiniz.
 •  İş başlama ve bitiş tarihlerini iş ataması yaparken girebileceğiniz gibi başlama ve bitiş tarihlerini işi yapacak personelden talep edebilirsiniz.
 •  İş tamamlanma yüzdelerini takip edebilirsiniz. 
 •  Hatırlatma modülü ile de entegreli çalışan İş Yönetim modülü ile atadığınız veya size gelen işleriniz başlama ve bitiş tarihlerine göre size hatırlatma bildirimleri gönderir.
 • Oluşturduğunuz işleri müşterileriniz ile ilişkilendirebilirsiniz.

Yeni Proje Oluşturma:

Kapsamlı ve birçok bölüm, birim yada kullanıcı tarafından yerine getirilecek işlerinizi Proje olarak ekleyebilir. Projeler üzerinden proje görevi atamaları yapabilirsiniz.

 

Bağımlı İşler:

Diğer modüller ile entegre çalışan iş yönetim modülü ile portal üzerinden size gelen yada gönderdiğiniz bir iletiyi, size ait bir hatırlatmayı veya bir uyarı yada duyuruyu iş emrine 

dönüştürebilirsiniz.

İş Hareketleri:

Portalda atadığınız yada size atanmış bir iş üzerinden o işin gerçekleşme süresince gecen aşamaları işleyip ilgili kişiler arasında bilgi akışı sağlayabileceğiniz bölümdür.

İş Takvimi:

İşlerinizi takvim çizelgesi üzerinden saat, gün, ay ve yıl bazında görüntüleyebilir ve denetleyebilirsiniz.

Yetkilisi olduğunuz personellerin işlerini takvim üzerinde görebilir, takvim üzerinden işler oluşturabilirsiniz.

İş Performansı:

Atadığınız işler ile ilgili veya yetkiler doğrultusunda personel bazlı iş performanslarını raporlayabilirsiniz.  

 • Etiketler:

  • isyonetim portalı
  • iş yönetimi
  • iş akışı yönetimi
  • e-iş
  • iş akışı
  • personel iş
  • iş süreç yönetimi
  • iş süreçleri
  • iş atama
  • proje görevleri
  • iş takimi
  • takvim
  • bordro
  • e-bordro
  • e-şirket
  • süreç yönetimi
  • süreç
  • online
  • görev hareketleri
  • online iş yönetimi
  • online iş takibi
  • online iş
  • iş raporlama